Bestilling på Arkitekt.dk

Der er ingen central administration tilknyttet Arkitekt.dk 

Du bedes istedet kontakte det arkitektfirma, som ligger indenfor en rimelig afstand af, der hvor du ønsker en given opgave/ydelse udført/leveret. 

Alle arkitektfirmaer/tegnestuer på Arkitekt.dk er tilmeldt med min.: Firmanavn, Adresse, Postnr. Bynavn og Telefonnummer.

Kender du Firmanavnet på en lokal arkitekt/arkitektfirma, og så søge du i Firmanavn Indexet, og en hurtig kontakt er skabt.

Du kender sikkert Postnummeret på adressen, hvor en given ydelse skal udføres, kan du med fordel søge i Postnr. Indexet, og finde et /flere arkitektfirmaer i området.

Med tiden vil mange af de tilmeldte arkitektfirmaer også have links på både Email- og Webadresse. Blandt disse vil mange måske give dig mulighed for via deres hjemmeside, at skabe en online kontakt.