Tilmeld dit Arkitektfirma / Tegnestue i Danmark.

Denne side er tilegnet ejere og bestyrere af arkitektfirmaer eller tegnestuer i Danmark.

Arkitekt.dk´s formål er at skabe større gennemsigtighed for forbruger og virksomheder, og dermed tryghed ved køb. Resultatet skulle gerne blive en større omsætning i dit arkitektfirma. Arkitekt.dk er et web-index, og IKKE en medlemsorganisation.

For at blive registreret med Gratis-registreringen i de nuværende 4 index: Firmanavn, Adresse, Postnummer- og Bynavn-indexene, er det et krav, at køberne af arkitekt-ydelserne kan gå direkte ind fra gaden, evt. efter aftale, dvs at det er en fysisk tegnestue/kontor. Arkitektfirmaets primære omsætning skal være salg af arkitektydelser, ligesom det er et krav, at der opgives et CVR/se-/moms-nummer.

Det er webredaktionen på Arkitekt.dk der afgør, hvorvidt en tilmelding bliver Gratis-registreret i de mulige index.

Du kan kun tilmelde dit arkitektfirma/-tegnestue til Gratis-registreringen, hvor de nedenfor anførte informationer skal være anført:

* Virksomhedens navn
* Virksomhedens fysiske adresse
* Postnummeret for virksomheden
* Bynavn for virksomheden
* Telefonnr.
   CVR/Se-nummer
   Kontaktpersonen der tilmelder
   Email-adresse - Den primære kontaktform med Arkitekt.dk

De *-markerede informationer vil være dem, der bliver vist i indexene, og således være omfattet af Gratis-registreringen.

Klik videre her for at udfylde tilmeldingsformularen